697 5903 598
Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης
 
Οι ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος των ασφαλειών και χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια επαγγελματίες σε όλον τον κόσμο. Σκοπός τέτοιων ασφαλιστικών συμβολαίων κυρίως είναι η προστασία των επαγγελματιών από λάθη ή παραλείψεις τους ή υπαλλήλων τους.
 
Πολλές φορές ανθρώπινα συμβαίνει, μέσα από το φόρτο εργασίας και τα προβλήματα που μας ακολουθούν, να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση την οποία έχει προκαλέσει μια απροσεξία μας ή μια απροσεξία ενός υπαλλήλου μας γεγονός που τις περισσότερες φορές μας κοστίζει ακριβά και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει και το κλείσιμο της επιχείρησής μας. Γιατί λοιπόν να μην εξασφαλίσουμε αυτόν τον κίνδυνο ώστε να διαφυλάξουμε κόπο ετών αλλά το μέλλον της δουλειάς μας με ένα μικρό ετήσιο κόστος;
 
Υπάρχουν ασφαλιστικές λύσεις για κάθε επαγγελματία σε όποιον κλάδο και αν ανήκει.
 
Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων ασφαλειών θα βρείτε εδώ