697 5903 598
Ασφάλειες Ζωής

Στις μέρες μας η εξασφάλιση της ζωής για τους ανθρώπους που αγαπάμε είναι επιτακτική ανάγκη. Οι ασφάλειες ζωής είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να προσφέρει τα αναγκαία και όχι μόνο σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική σύνταξη ή να εξασφαλίσουν τις σπουδές των παιδιών μας. 

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, δεν μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε το αγαθό αυτό, μπορούμε όμως να σας δώσουμε την δυνατότητα, μέσα από ευέλικτα νοσοκομειακά και όχι μόνο ασφαλιστικά προγράμματα, να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στην υγεία σας χρησιμοποιώντας τους καλύτερους ιατρούς και στα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα χωρίς να σκέφτεστε το κόστος.

Μια απλή ασφάλεια ζωής προβλέπει την άμεση πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, από οποιαδήποτε αιτία.

Δείτε ορισμένα παραδείγματα τέτοιων ασφαλειών εδώ