697 5903 598

Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών από 180 €

Βασικές Καλύψεις, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις του συγκεκριμένου παραδείγματος. 
Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ιατρού, σύμφωνα με την Ελληνικη Νομοθεσία, έναντι των ασθενών του, για
Σωματικές Βλάβες που τυχόν συμβούν σε αυτούς κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων του, από λάθη ή παραλήψεις.
 • Ευθύνη Κατά Γεγονός 
 • Αθροιστικά για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο 
Το παραπάνω ποσό αναφέρεται στις ειδικότητες: Ιατρών Γενικής Ιατρικής, Εντατικολόγου, Καρδιολόγου, Μικροβιολόγου, Νευρολόγου, Παθολόγου, Παιδίατρου, Ρευματολόγου, Ψυχιάτρου, Οδοντίατρου
 
Βασικές Εξαιρέσεις

 

 • Μετάδοση μολυσματικών νόσων (Aids κλπ)
 • Αισθητικές επεμβάσεις/πλαστική χειρουργική
 • Ακτινοθεραπεία/ραδιοθεραπεία
 • Παράνομες επεμβάσεις/χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων
 • Γενετικές ζημιές σε σχέση με ακτίνες Χ
 • Ιατρικές και βιολογικές έρευνες
 • Τράπεζα αίματος (καλύπτεται η ευθύνη του ιατρού που θα προκύπτει από λάθος ή παράλειψη από τον έλεγχο των: ρέζους, ομάδας αίματος, συμβατότητας με συγκεκριμένο ασθενή και της διακίνησης φιαλών αίματος και παραγώγων αυτού
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που οφείλονται στο Aids
 • Οι επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής. Καλύπτονται μόνο οι επεμβάσεις συνέπεις ατυχήματος
 • Γενετικές ζημιές σε σχέση με εξωσωματική γονιμοποίηση

 

Προϋποθέσεις Ασφάλισης
 
 • Κατοχή Διπλώματος - άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Απαραίτητο στοιχείο για την κάλυψη είναι η ειδικότητα του ασφαλιζόμενου
 
(το παραπάνω ποσό αναφέρεται σε ετήσιο συμβόλαιο και για τα συγκεκριμένα καλυπτόμενα κεφάλαια όπως και για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών που αναφέρονται παραπάνω)