697 5903 598

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης Φαρμακοποιού από 70 €

Βασικές Καλύψεις 
  • Καλύπτεται η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου
  • Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς του.
  • Υλικές Ζημιές 
  • Ομαδικό Ατύχημα 
  • Σύνολο ευθύνης εταιρίας 
 
Βασικές Εξαιρέσεις
 
  • Χρήση μη εκγεκριμένων ουσιών για την παρασκευή φαρμάκων
  • Παράνομες επεμβάσεις/χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων
  • Δόλος ή βαρία αμέλεια του φαρμακοποιού ή των βοηθών του
  • Προϋποθέσεις Ασφάλισης
  • Κατοχή διπλώματος - άδεια άσκησης επαγγέλματος
 
(Το παραπάνω ποσό αναφέρεται σε ετήσιο συμβόλαιο για την κάλυψη μόνο του φαρμακοποιού και όχι των βοηθών του. Το πρόγραμμα μπορεί αν συνδυαστεί με πρόγραμμα Πυρός με έκπτωση 15% στα ασφάλιστρα του προγράμματος)