697 5903 598

Αστική Ευθύνη από την λειτουργία Σχολείων - Φροντιστηρίων - Νηπιαγωγείων από 100 €

Βασικές καλύψεις

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σχολείων, διευθυντών, συλλόγου γονέων και εν γένει υπευθύνων για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές ποπυ θα προκληθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και γονέων, από αμέλεια ή παράλειψη του σχολείου.

 Όρια καλύψεων

  • Σωματικές βλάβες κατά άτομο 
  • Υλικές Ζημιές κατά γεγονός 
  • Ομαδικό Ατύχημα 
  • Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
  • Απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά
  • Το ποσό των 100 € ετησίως είναι τα ελάχιστα ασφάλιστρα και αναλογεί σε 1,2 € ανά μαθητή, δηλαδή για 83 μαθητές. Για επιπλέον μαθητές το ποσό αλλάζει ανάλογα

 

Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και την ευθύνη του σχολείου κατά την διάρκεια ημερήσιων εκδρομών εντός των ορίων του νομού, επισκέψεων σε ιδρύματα, εκκλησίες και κατά τη διάρκεια μεταφοράς των μαθητών με σχολικά λεωφορεία των οποίων την επίβλεψη έχει το σχολείο.