697 5903 598

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης από την λειτουργία Εστιατορίων, Καφετεριών, Ζαχαροπλαστείων από 80 €

Μια τέτοια ασφάλεια αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του προς ασφάλιση εστιατορίου-ζαχαροπλαστείου-καφετέριας-cafe bar και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά τον Νόμο θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.
 
Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνεται και η Τροφική Δηλητηρίαση η οποία θα εκδηλωθεί από τρία άτομα και άνω με απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο τα 300 €.
 
Για μια καφετέρια λοιπόν 100 θέσεων μόνο με 80 € (κατ΄ελάχιστο) το χρόνο, ο ασφαλιζόμενος μπορεί να καλυφθεί για:
 
  • Σωματικές Βλάβες κατ΄άτομο
  • Υλικές Ζημιές 
  • Ομαδικό ατύχημα 
  • Συνολικό όριο ευθύνης 
  • Απαλλαγή από κάθε υλική ζημιά 
 
(Διευκρινήσεις: Ασφαλιζόμενος θεωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος και Τρίτοι θεωρούνται οι πελάτες - επισκέπτες του χώρου)