697 5903 598

Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης & Γενικής Αστικής Ευθύνης Κομμωτηρίων από 100 €

Ένα τέτοιο ασφαλιστικό συμβόλαιο αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα οφείλονται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού μαλλιών, χεριών, ποδιών και αποτρίχωσης. Επίσης η ασφάλιση καλύπτει στην Αστική Ευθύνη του εκάστοτε ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από βαφές, προϊόντα για περμανάντ ή αρώματα που οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
 
Βασικές καλύψεις για Γενική Αστική Ευθύνη
 
 • Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο 
 • Υλικές Ζημιές  
 • Ομαδικό ατύχημα 
 • Συνολικό όριο ευθύνης 
 • Απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 
Βασικές καλύψεις Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
 • Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο 
 • Ομαδικό ατύχημα 
 • Συνολικό όριο ευθύνης 
Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις
 • Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ασφαλιζόμενος και τα απασχολούμενα άτομα έχουν την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια για την εργασία που εκτελούν.
 • Η κάλυψη θα ισχύει εφόσον τα προϊόντα που χρησιμοποιούν είναι εγκεκριμένα και νόμιμα.
 • Ρητώς εξαιρούνται οι απαιτήσεις για Αισθητικά Αποτελέσματα